Aubrey George Lousada 1893-1975
aged about 74
photo taken around 1967
  Mary Lousada nee Truscott 1893-1985
aged about 22
photo taken around 1915
 
Mary Eleanor Land nee Lousada 1920-2007 (with Julian)
aged 24
photo taken 1945
  Francis Cecil Lousada 1922-2003
aged 24
photo taken 1946
  Audrey Agnes Dowel nee Lousada 1924-
aged 22
photo taken 1946
  Yvonne Nancy Smith nee Lousada 1931-2014
aged 15
photo taken 1946